van de cac doanh nghiep dang gap phai

Vấn đề doanh nghiệp đang trăn trở có phải

 1. Muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh trừ truyền thống sang online
 2. Không biết nên bắt đầu xây dựng từ đâu
 3. Chưa thống nhất giải pháp Digital Marketing phù hợp và đồng nhất
 4. Từng triển khai nhiều kênh quảng cáo nhưng không hiệu quả và tốn nhiều chi phí

Giải pháp marketing tổng thể mà chúng tôi mang lại

 1. Hỗ trợ tư vấn các giải pháp về Marketing tổng thể
 2. Nghiên cứu phân tích thị trường, phân tích đối thủ 
 3. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án
 4. Lập kế hoạch chiến lược cho dự án
 5. Xây dựng đội ngũ quản lý thực thi dự án
 6. Xây dựng KPI cho đội ngũ nhân sự
 7. Tính toán chi phí thực thi cho dự án
 8. Thực thi dự án theo kế hoạch
 9. Đo lường, báo cáo, tối ưu dự án.
ke-hoach-marketing-tong-the

Các giải pháp dịch vụ của chúng tôi bao gồm

Seo website

Google ads

Zalo ads

Facebook ads

Youtube ads

Thiết kế website

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN